Yüksekokulumuz bünyesinde  Mimari Restorasyon ve Giyim Üretim Teknolojisi olmak üzere iki Program mevcuttur. Her iki program kendisine, uygulamaya yönelik olarak öğrencilerimize kendi alanları ile ilgili  bilgi, beceri ve deneyim alışkanlığı kazandırıp, sektörün gereksinim duyduğu nitelikli ara insan gücünün  yetiştirilmesinde üzerine düşen görevleri yerine getirmeyi temel bir hedef olarak benimsemiştir.

Bu amaç doğrultusunca öğrencilerimizin kendi alanlarında yeterli bilgi ve beceriye sahip bireyler olmaları için özverili bir eğitim/öğretim faaliyeti göstermekteyiz. Bu kapsamda öğrencinin bilgi, görgü ve tecrübe kazanma konusunda önemli bir yer tutan uygulamalı alan çalışmaları, eğitim faaliyetimiz önemli girdilerinden birini oluşturmaktadır. Öğrencilerimiz, aldıkları teorik bilgiler yanında uygulamalı disiplinlerden kazandıkları deneyimlerini ilgili sektör ve kamu kuruluşlarında yaptıkları staj çalışmaları ile iyice desteklenmektedir.

Bu sayede öğrencilerimiz mezuniyet sonrası iyi yetişmiş ve deneyimli birer insan olarak ilgili alanlarda istihdam edilebilme potansiyeline sahip bireyler olarak hayata atılmaktadırlar.  

 

MİSYON

120 yıllık köklü bir kurumun birimi olan MYO bünyesindeki Mimari Restorasyon ve Tekstil programları, kendi alanlarında ihtiyaçları karşılayabilecek, yetkin, girişimci ve çevreye saygılı sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmeyi kendine misyon olarak benimsemiştir.

VİZYON

Kendi bünyesindeki Programları, günümüzdeki bilgi ve teknik gelişmeleri de dikkate alarak geliştirmek, ilgili sektörlerle işbirliğini arttırmak ve sonuçta sorumluluk sahibi, sosyal ve kültürel düzeyi yüksek, mesleğini doğru icra edebilen teknolojik ve yapısal gelişmelere uyum sağlayabilecek bilgiyi ezberleyen değil, kullanabilen, üretime dönüştürebilen bireyler yetiştirmek Meslek Yüksekokulunun vizyonunu oluşturmaktadır.

Müdür : Doç. Dr. Sedat KURUGÖL
Müdür Yardımcısı  : Yrd. Doç. Dr. Hülya DIŞKAYA
  Doç. Dr. Sedat KURUGÖL
  Yrd. Doç. Dr. Hülya DIŞKAYA  
   Yrd. Doç. Dr. Abdurrahim YILMAZ 
  Yrd.Doç.Dr. Nil ORBEYİ
  Yrd. Doç. Dr. Arzu KILINÇ

Doç. Dr. Sedat KURUGÖL

Yrd. Doç. Dr. Hülya DIŞKAYA

Yrd. Doç. Dr. Abdurrahim YILMAZ

Yrd. Doç. Dr. Nil ORBEYİ

Yükleniyor...

-Yatay Geçiş Komisyonu
- İntibak Komisyonu  

Yükleniyor...

Seval KAYA
Yüksekokul Sekreteri
212 243 53 43
Dahili: 6115

Faik YAKICI (ŞEF)
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
212 243 53 43
Dahili: 6116

Kadir ÇOLAK (ŞEF)
Satınalma-Mali İşler Sorumlusu
212 243 53 43
Dahili: 6123

Ercan YÜKSEL (ŞEF)
Yazı işleri Sorumlusu
212 243 53 43
Dahili: 6117

ÖĞRENCİ İŞLERİ

Ali TÜRKAN (BİLGİSAYAR İŞLETMENİ)
212 243 53 43
Dahili: 6128

Ayşe BASILGAN (ŞEF)

Giyim Üretim Teknolojisi Program Başkanlığı Sekreteri

Mimari Restorasyon Program Başkanlığı Sekreteri

Dahili: 6138

İLETİŞİM
Müdür : Doç. Dr. Sedat KURUGÖL
Müdür Yardımcısı : Yrd. Doç. Dr. Hülya DIŞKAYA
YüksekOkul Sekreteri : Seval KAYA
Telefon : (0212) 243 53 43
E-Posta : myo@msgsu.edu.tr
Adres : Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No:71 Bomonti