GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

/ TEMEL EĞİTİM

Eğitimin ilk yılında “ Temel Eğitim Bölümü  Temel Sanat Eğitimi Ana Sanat Dalı” nın saptadığı ve uyguladığı program ile öğrenci; doğayı, yaşam çevresini, nesneleri ve sanat eserlerini kaynak olarak ele alır, gözlem-analiz-sentez sistematiği içinde yorumlamaya çalışır. Desen çalışmalarıyla başlayan “ düşüncenin nesnelleşmesi süreci”, giderek ışık-gölge, leke-form gibi temel kavramları da içerir ve bu etkenleri, kendi yaratıcılığı çerçevesinde sürekli olarak yeniden bir araya getiren öğrenci, yeni oluşumlara açık bir kompozisyon endişesini içinde taşır. Çalışmalar boyunca; yüzeysel kompozisyonlar, serbest malzeme ile üçboyutlu tasarımlar, desen eğitimi ve sanatsal kavramları irdeleyen konferanslar birbirini besleyerek özgün sanatsal tavırların açığa çıkmasını sağlar. Ayrıca, Temel Sanat Eğitimi programında ağırlıklı bir yere sahip olan üçboyutlu çalışmaları öğrencinin enerjisini ortaya çıkarmasını, sanatsal sezgilerini geliştirmesini ve sanat aktiviteleri ile eğitim arasında kişisel bir birleşim kurabilmesini hedefler.

Temel Sanat Eğitimi 1969 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisinin tüm bölümlerinin gereksinim duyduğu bir eğitim birimi olarak kurulmuş ve gelişmiş, ancak 1982 yılında Akademinin Mimar Sinan Üniversitesi’ne dönüştürülmesiyle bir süre için kapanmıştır.

Mimar Sinan Üniversitesi, eğitim programını yeniden yapılandırırken Temel Sanat Eğitimi’ni her bölüm için ayrı ayrı düzenlemişse de, 1992 yılında Grafik ve Seramik Bölümleri arasında ortak bir Temel Sanat Eğitimi dersinin uygulamaya geçirilmesiyle birlikte, önceki sisteme geçişin ilk adımı atılmıştır. 1997-1998 ders yılında yeniden; Resim, Heykel, Seramik, Grafik, Tekstil, Sahne Dekorları ve Kostümü, Geleneksel Türk El Sanatları bölümlerinin Temel Sanat Eğitimi programını, “ana sanat dalı” olarak üstlenen Temel Eğitim Bölümü; lisans aşamasında bir “hizmet bölümü” olmuştur. 2002 – 2003 ders yılından itibaren Mimarlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama, Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümlerinin Temel Sanat Eğitimi programını da üstlenmiş ve dersi yürütmektedir. Aynı eğitim yılında ders yılında kredili ders sistemine geçilmesiyle, Temel Eğitim Bölümü, Temel Sanat Eğitimi Ana Sanat Dalı 4. Sömestr: Strüktür ve 3. Sömestr: Renk üzerine seçmeli dersleriyle de üniversitenin, tüm bölümlerine hizmet vermeye başlamıştır.

Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...
İLETİŞİM
Bölüm Başkanı : Prof. Caner KARAVİT
Bölüm Başkan Yardımcısı : Yrd. Doç. Dr. Ceyda GÜLER
Bölüm Sekreteri : Sevdiye KÜÇÜK
Kadir SAYIN Yardımcı Hizmetler
Telefon : 0 212 252 1600 / 4259
Faks : (0212) 245 04 75
Eposta: : temelegitim@msgsu.edu.tr
DUYURULAR