Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bölümlerinde, farklı ağırlıklar gösteren dallarda sanatçı yetiştirilmesi, toplumun sanatsal yapısının evrensel değerlere ulaştırılması, sanatın ve endüstrinin üst düzey kadrolarının oluşturulması ve gelecek kuşaklara kendi meslek alanlarında yetkili ve bilgili elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimin hedefi, öğrencinin eğitim süresi boyunca, yaratıcı gücü açığa çıkarmak, sezgiler geliştirmek, araştırma, bulma, uygulama, deneme, denetleme ve sonuçlandırma süreçlerini içeren bilimsel metodlar çerçevesinde düşünmesini kazandırmaktır.

Öğrencinin çağdaş sanat ve bilimsel araştırma yöntemleri ile kazandığı bu yetenekleri endüstri alanında uygulaması arzulanmaktadır. Hizmetin amacı, sanatın duygusallığı ve bilimin araştırıcılığı içinde toplumun maddesel ve ruhsal ihtiyaçlarına cevap verirken, daha üst düzeyde zevkin gelişmesini sağlamak, eğitici ve sorumlu sanat üreticileri ve yetkin kadroları yetiştirmektir...Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bölümlerinde, farklı ağırlıklar gösteren dallarda sanatçı yetiştirilmesi, toplumun sanatsal yapısının evrensel değerlere ulaştırılması, sanatın ve endüstrinin üst düzey kadrolarının oluşturulması ve gelecek kuşaklara kendi meslek alanlarında yetkili ve bilgili elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimin hedefi, öğrencinin eğitim süresi boyunca, yaratıcı gücü açı...

Dekan : N. Nihal KAFALI
Dekan Yardımcıları : Doç. N. Lerzan ÖZER
  : Yrd. Doç. Burcu DÜNDAR VENNER
Dekan Sekreteri : Sibel ERTİK DOĞAN
Tel : 0212 252 16 00 / 4325
Eposta : guzsan@msgsu.edu.tr
  Prof. N. Nihal KAFALI   Dekan
  Prof. Z. Yüksel AKTAŞ   Üye
  Prof. Ayşegül İZER   Üye
  Prof. Neslihan PALA   Üye
  Doç. Nesrin TÜRKMEN   Üye
  Doç. Ö. Yiğit ARAL   Üye
  Yrd. Doç. Ali Rıza ÖZCAN   Üye

Prof. N. Nihal KAFALI

Dekan

Doç. M. Orkun MÜFTÜOĞLU

Resim Bölümü Başkanı Vekili

Prof. Fatma AKYÜREK

Heykel Bölümü Başkanı

Prof. Ayşegül İZER

Grafik Tas. Bölümü Başkanı

Prof. Süleyman A. BELEN

Seramik ve Cam Tas. Bölümü Başkanı

Prof. Kemal CAN

Tekstil ve Moda Tas. Bölümü Başkanı

Prof. Ö.Faruk TAŞKALE

Geleneksel Türk San. Böl. Başkanı

Prof. Refika TARCAN

Sahne Dek. ve Kos. Böl. Başkanı

Prof. Alev İDRİSOĞLU

Sinema-TV Bölümü Başkanı

Prof. Nihal KAFALI

Fotoğraf Bölümü Başkanı

Prof. Caner KARAVİT          

Temel Eğitim Bölümü Başkanı

Doç. Ö. Yiğit ARAL

Sanat Eser. Kons. ve Res. Böl. Başkanı

Prof. Z. Yüksel AKTAŞ

Üye

Prof. Dilek ALPAN    

Üye

Prof. Neslihan PALA

Üye

Doç. N.Lerzan ÖZER 

Üye

Doç. M.Sinan NİYAZİOĞLU

Üye

Yrd. Doç. Aygün DİNÇER KIRCA 

Üye

Yükleniyor...
İLETİŞİM
Dekan : Prof. N. Nihal KAFALI
Dekan Yardımcıları : Doç. Nezihe Lerzan ÖZER
  Yrd. Doç. Burcu DÜNDAR
Dekanlık Sekreteri : Sibel ERTİK DOĞAN
Telefon : (0212 252 16 00 / 4325
Fakülte Sekreteri : Türkan UZUN
Telefon : 0212 252 16 00 / 4321-4306
Faks : (0212) 245 21 64
Adres : Meclis-i Mebusan Caddesi No: 24 34427 Fındıklı / İstanbul
DUYURULAR