FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

/ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili, Eski Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı ve Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dallarından oluşup 1984 yılında Prof. Dr. Mehmed ÇAVUŞOĞLU tarafından kurulmuştur. Bölüm kurulduğu 1984 yılından beri lisans düzeyinde öğretim vermekte, 1994 yılından beri de Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak yüksek lisans programı açmaktadır.

Bölüm programımızın amacı, Türk dili ve edebiyatı metinlerini başlangıçtan günümüze kadar edebi ve filolojik bağlamda değerlendirip öğrenciye kazandırmak, onlara bu ürünlerin Türk kültürünün oluşum ve gelişimindeki katkılarını akademik düzeyde öğretmek; Türk dili ve edebiyatı alanında ülkenin ihtiyaç duyduğu bilim adamlarını, uzmanları ve öğretmenleri yetiştirmektir. Türk dil ve edebiyatının, tarihi ve coğrafi çerçevede öğrenciye iletilmesi bu programın temel hedefleri arasındadır. Programlar, teorik ve uygulamalı derslerin yanı sıra, bölüm içi etkinliklerle desteklenmektedir. Programımızın güncel tutulmasına, hem derslerin yeni ihtiyaçlara cevap verecek biçimde hazırlanması hem de ders içeriklerinin yeni gelişmelere uygun hale getirilmesi açısından dikkat edilmektedir.

Bölümümüzde Prof. Dr. Mehmed ÇAVUŞOĞLU’ndan sonra Prof. Dr. Zeynep KERMAN, Prof. Dr. Halil ERSOYLU bölüm başkanlığı görevini yürütmüş. Şu anda bölüm başkanlığı görevini Prof. Dr. Abdullah UÇMAN yürütmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı bölümü, toplam 18 öğretim elemanıyla çalışmalarını yürütmektedir. 

Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...
İLETİŞİM
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Handan İNCİ ELÇİ
Bölüm Başkan Yardımcısı : Dr. Öğr. Üyesi Özge ŞAHİN
Bölüm Sekreteri : Şehri Sevindik
Telefon : (0212) 246 00 11 / 5218
Faks : (0212) 261 11 21
DUYURULAR