Resmi olarak 7 Eylül 1987 tarihinde kurulan Tarih Bölümü, ihtiyacı olan akademik kadroları tamamlamasını müteakip, 1989 yılından itibaren kademeli olarak lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabul etmeye başlamıştır. İlk mezunlarını 1993 yılında veren bölümde; Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi olmak üzere beş anabilim dalı mevcut olup, bölümümüzde Türk ve dünya tarihini kapsayacak şekilde dersler okutulmaktadır. Öğrencilerin farklı disiplinlerden seçmeli ders almasına da imkân tanınmaktadır. Öğrencilerin kaynak dillerine vakıf olabilmelerine imkân tanınmış, Latince, Arapça, Farsça, Rusça, Çince ve Japonca dersleri de seçmeli olarak programa dâhil edilmiştir.

Üniversitemizin tüm akademik birimlerinin dahil olduğu, öğretim programlarının kalitesini arttırma, iyileştirme ve güncelleştirme çalışmaları yürütülmüştür. Bu kapsamda, Tarih Bölümü’nde 2017-2018 Öğretim Yılı’ndan itibaren uygulanmak üzere öğretim planlarında dersler ve ders içerikleriyle ilgili yapılan değişiklikler sayesinde öğrenciler için yeni ve daha kapsamlı bir ders programı oluşturulmuştur.

Bölüm, lisans öğrencilerine geniş yelpazede bir eğitim programı sunmaktadır. Her dönemde alınması gereken çekirdek dersler zorunlu olarak tespit edilmiş olup bunların dışında sosyal, ekonomik, siyasi, eğitim ve kültürel konularda birbirini tamamlayan farklı seçmeli dersler programda yer almaktadır.

Tarih Bölümünde görevli öğretim üyelerinin nezaretinde teorik derslerin yanı sıra tarihi mekanlar, arşivler ve müze gezileriyle de öğrencilerin eğitimine ve donanımlarına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Farklı üniversiteler ve kurumlarca düzenlenen bilimsel sempozyum ve konferanslara gruplar halinde öğrencilerin katılımı da teşvik edilmektedir.

Bölümümüz, tarih biliminin kapsamı içinde, uluslararası düzeyde bilgi üreten ve eğitim veren, diğer disiplinlerle işbirliği halinde ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştiren bir bölüm olmaya devam etmeyi ve daha iyiye ulaşma yolunda sürekliliği temel hedef olarak belirlemiştir.

Tarih Bölümü’nde, lisans (Çift Anadal ve Yan Dal Programları da dahil), Genel Türk Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi ve Yakınçağ Tarihi Programları olmak üzere yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir. 2017-2018 Öğretim Yılı itibariyle 360 kayıtlı lisans öğrencimiz ve 183’ü yüksek lisans ve 43’ü doktora öğrencisi olmak üzere toplam 226 kayıtlı lisansüstü öğrencimiz bulunmaktadır. 109’u yüksek lisans ve 31’i doktora mezunu olmak üzere toplam 140 lisansüstü mezunumuz vardır.  

Lisans eğitimini tamamlayan mezunlarımız yüksek lisans ve doktora programlarına devam edebilmekte ve üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışabilmekte ve medya ve arşivcilik gibi çeşitli alanlarda iş sahibi olabilmektedirler.

MSGSÜ Tarih Bölümü Sosyal Medya Ekibi İletişim:  tarihmsgsu@gmail.com

https://www.facebook.com/msgsutarih

https://twitter.com/msgsu_tarih

http://mimarsinan.academia.edu/msgsutarih

https://www.youtube.com/channel/UC5_ccnkNHMWqDlwu2fC-VrQ/about

Yükleniyor...
Yükleniyor...

İLETİŞİM
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Fatma Ürekli-5401
Bölüm Başkan Yardımcısı : Prof. Dr. Osman YORULMAZ
Bölüm Başkan Yardımcısı : Doç. Dr.Zeynep Aycibin Seyitkıran
Bölüm Sekreteri : İnci Aktoprak
Telefon : (0212) 246 00 11-5416
Adres : Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No:71
4.Kat 34380 Bomonti- Şişli, İstanbul