Misyonumuz 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sanayi-i Nefise Mektebi adıyla 1882 yılında kurulmuştur. 1983 yılında kurulan MSGSÜ Matematik Bölümü, lisans programını 1984 yılında, yüksek lisans ve doktora programlarını ise 1989 yılında başlatmıştır.

Bölüm 2009 yılından itibaren atılıma geçmiş, öğretim üyesi sayısını düzenli olarak arttırmış, 2011 yılında lisans ve lisansüstü programlarını yeniden düzenlemiş, bir süredir öğrenci alınmayan Yüksek Lisans programına da 2011 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır.

ODTÜ, Bilkent, Boğaziçi, İTÜ, İÜ gibi Türkiye'nin belli başlı üniversitelerinde ve de ABD, İngiltere, Fransa, Polonya gibi farklı ülkelerde eğitim almış öğretim üyelerine sahip MSGSÜ Matematik Bölümü; dünyadaki gelişmeleri takip eden, yeniliklere açık, öğrencileri dinleyen ve sorunlarına çözüm bulmaya çalışan bir yapıya sahiptir.

MSGSÜ Matematik Bölümü öğretim üyeleri olarak, mezuniyetten sonra lisansüstü çalışmalar yapacak öğrencilerimize araştırmalarına altyapı oluşturacak olan sağlam bir matematik temeli vermeyi, öğretmen olacak öğrencilerimize kendi öğrencilerine yansıtacakları matematik sevgi ve coşkusunu aşılamayı, ve diğer öğrencilerimize de yaşamlarının her alanında kullanacakları analitik düşünce yapısını kazandırmayı hedefliyoruz.

 

Vizyonumuz

 

1983 yılında kurulan Matematik Bölümü, 1984 yılında Lisans programını, 1989 yılında da Yüksek Lisans ve Doktora programlarını başlatmıştır. Son iki yılda öğretim üyesi sayısını iki katına çıkaran Matematik Bölümü, lisans ve lisansüstü programlarını güncelleyerek, bu akademik yıldan itibaren yenilenmiş programı ile öğretime devam edecektir. Lisans programının amacı, öğrenciye matematiğin çeşitli dallarında bilgi sunmanın yanı sıra öğrencilerin matematiksel düşünme, düşündüğünü ifade edebilme, analiz yapabilme ve problem çözme becerilerini geliştirmektir. Öğrencilerin istedikleri alanlara yoğunlaşabilmelerini sağlamak amacı ile dördüncü sınıf programı tümüyle seçmeli derslerden oluşturulmuştur.

Lisansüstü eğitim alacak öğrencilere sağlam bir matematik altyapısı oluşturmak, öğretmen olacaklara kendi öğrencilerine yansıtacakları matematik sevgi ve coşkusunu aşılamak ve genel olarak öğrencilere yaşamlarının her alanında kullanacakları analitik düşünce yapısını kazandırmak amaçlanmaktadır.

 

 

 

Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...

MSGSÜ Matematik Bölümü Lisans Programı 

Bu sayfa üniversitede daha fazla matematik öğrenmek isteyen lise öğrencilerine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Matematik Bölümü'nü tanıtmak amacı ile hazırlanmıştır.

Matematik Nedir?

Matematik; kısaca, insan aklının doğayı, kavramları, nesneleri, şekilleri, sayıları, kavramların birbiriyle olan ilişkilerini anlama uğraşıdır. Tarih boyunca, matematikçilerin belli önkabullerden yola çıkarak mantıksal çıkarsama yollarıyla inşa ettikleri matematiksel teoriler, çoğu zaman beklenmedik bir biçimde uygarlığın ihtiyaçlarına cevap veren pratik sonuçlara karşılık gelmişlerdir. Bu yönüyle matematik doğa bilimleri ve mühendisliğe temel olmuştur, ancak bunun dışında da, kendi içindeki güzelliğiyle bir sanat dalı olarak da düşünülebilir.

Matematik Mezunları Ne Yapar? 

Matematik bölümü öğrencileri, günlük hayattaki problemleri, matematik bilmeyen bir kişiye göre daha iyi değerlendirme ve daha kolay çözüm üretme yeteneği kazanarak mezun olurlar. Bu özellikleriyle toplum içinde her alanda ihtiyaç duyulan donanımlara sahip olarak iş hayatına başlarlar.

Matematik mezunları, öncelikle matematikte lisansüstü eğitim alarak üniversitelerde ve araştırma kuruluşlarında matematiksel araştırma yapma şansına sahiptirler. Akademi dışında da, bankalarda ve finans sektöründe, bilgisayar bilimleri alanında, çeşitli kamu kuruluşlarında ve özel sektörde, lisans eğitimlerinde kazandıkları bilgi ve becerileri kullanabilecekleri işler bulabilmektedirler. Ayrıca, hem dünyada hem de ülkemizde, hızla gelişmekte olan aktüerya, kriptoloji gibi alanlarda sıklıkla matematikçilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alanlara ilgi duyan öğrencilerimiz, isterlerse bu konularda yapacakları yan dal veya Yüksek Lisans çalışmaları sonrasında iş olanaklarını önemli ölçüde genişletebilirler.

Bilindiği gibi, Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarına öğretmenlik hakkı 2013 yılında yeninden verilmiştir. Matematik Bölümü mezunları isterlerse pedagojik formsayon sertifikası alarak liselerde öğretmenlik yapabilirler.

MSGSÜ Matematik Bölümü Nasıl Bir Bölümdür?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sanayi-i Nefise Mektebi adıyla 1882 yılında kurulmuştur. (Ayrıntılı tarihçe için buraya tıklayınız.) 1983 yılında kurulan MSGSÜ Matematik Bölümü, lisans programını 1984 yılında, yüksek lisans ve doktora programlarını ise 1989 yılında başlatmıştır.

Bölüm 2009 yılından itibaren atılıma geçmiş, öğretim üyesi sayısını düzenli olarak arttırmış, 2011 yılında lisans ve lisansüstü programlarını yeniden düzenlemiş, bir süredir öğrenci alınmayan Yüksek Lisans programına da 2011 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır.

ODTÜ, Bilkent, Boğaziçi, İTÜ, İÜ gibi Türkiye'nin belli başlı üniversitelerinde ve de ABD, İngiltere, Fransa, Polonya gibi farklı ülkelerde eğitim almış öğretim üyelerine sahip MSGSÜ Matematik Bölümü; dünyadaki gelişmeleri takip eden, yeniliklere açık, öğrencileri dinleyen ve sorunlarına çözüm bulmaya çalışan bir yapıya sahiptir. Ayrıca, öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz, birlikte, parti, kahvaltı, matematiksel tabu oyunu gibi sosyal etkinlikler de düzenlemekte, dersler dışında da bir araya gelmektedirler.

MSGSÜ Matematik Bölümü öğretim üyeleri olarak, mezuniyetten sonra lisansüstü çalışmalar yapacak öğrencilerimize araştırmalarına altyapı oluşturacak olan sağlam bir matematik temeli vermeyi, öğretmen olacak öğrencilerimize kendi öğrencilerine yansıtacakları matematik sevgi ve coşkusunu aşılamayı, ve diğer öğrencilerimize de yaşamlarının her alanında kullanacakları analitik düşünce yapısını kazandırmayı hedefliyoruz.

Lisans Eğitim Programı
2011–12 akademik yılından itibaren uygulanmaya başlanan yeni lisans programının amacı, öğrenciye matematiğin çeşitli dallarında bilgi sunmanın yanı sıra; öğrencinin, matematiksel düşünme, düşündüğünü ifade edebilme, analiz yapabilme ve problem çözme becerilerini geliştirmektir.

Orta öğretim kurumlarında ve dershanelerde anlatılan matematik, matematik hakkında oldukça sınırlı bir fikir verebilmektedir. Üniversite giriş sınavındaki zaman kısıtı nedeni ile, maalesef öğrenciler çoğu zaman nereden çıktığını bilmedikleri formülleri ezberlemeye yönlendirilmektedirler. Üniversiteye yeni başlamış öğrenciler arasında, birçok formül bilen ancak herhangi birinin neden doğru olduğu sorulduğunda “Çünkü hocam demişti” diyen birçok öğrenci ile karşılaşmaktayız. Oysa, matematik, kendi aklınızdan başka hiçbir kişiye, kitaba, kuruma vb. koşulsuz güvenmek zorunda olmadığınız tek alandır. Ne yazık ki, öğrencilerin birçoğu matematiğin bu özelliğinden haberdar olamadan liselerden, hatta üniversitelerden mezun olabilmektedirler. MSGSÜ Matematik Bölümü’nde ilk olarak öğrencilerin matematiğin bu özelliğinin farkına varmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Daha ayrıntılı söylersek, birinci sınıfta, öğrencilerimizi daha önce kazanmış oldukları kötü alışkanlıklarından arındırmaya çalışıyoruz. Onlara düşünmenin, her şeyi sorgulamanın, ezberlemek yerine anlamaya çalışmanın daha zor ama daha zevkli olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Ayrıca, üniversite giriş sınavı yüzünden lise müfredatında da kenara itilmiş olan kanıt yapmanın önemini vurguluyoruz, hiçbir teoremi kanıtsız vermemeye özen gösteriyoruz.

Birinci sınıfın birinci döneminde, öğrencilere matematiksel düşünce yapısını kazandırabilmek ve onların kısa kanıtlar yazmalarını sağlayabilmek amacı ile matematiğin en eski iki dalında, yani geometri ve sayılar kuramında, iki ders planladık. Sayılar kuramı dersinde, liseden bilinen bölünebilme, kongrüanslar, asal sayılar gibi tanıdık kavramlar üzerinden; öğrenciyi, tümevarım, çelişki ile kanıt, karşıtters ile kanıt gibi temel kanıt yöntemleri ile tanıştırıyoruz. Ayrıca matematiksel bir cümlenin nasıl kanıtlandığının yanında, nasıl çürütüldüğünü de daha ilk günlerde öğrenciye anlatmaya çalışıyoruz.

Geometri dersinde yine liseden aşina olunan Öklid geometrisini işliyoruz. Bu derste değişik bir yöntem uygulamaktayız, dersi öğrencilerin anlatmasını istiyoruz. Her öğrenciye dönem boyunca 2-3 defa sıra gelebilmesi için ders 20’şer kişilik şubelerde yapılıyor. Derste bizzat Öklid'in 2300 yıl önce yazmış olduğu "Öğeler" kitabını kullanıyoruz. Öğeler, 13 ciltlik bir kitap; ilk cilt, tanımlar, beş belit ve beş genel kavramla başlıyor. Ardından kanıtları ile birlikte 48 önerme geliyor. (Örneğin, 47. önerme Pisagor Teoremi.) Bir hafta önceden öğrencilere hangi önermeyi anlatacağı söyleniyor, sırası gelen öğrenci kendisine verilen önermenin ne anlama geldiğini ve kanıtını, tahtada sınıf arkadaşlarına ve dersten sorumlu öğretim üyesine açıklıyor.

Birinci sınıf öğrencilerinin iyice öğrenmesi gereken diğer bir konu ise, yine lisede bir tanışıklık edinilmiş olan limit, süreklilik, türev, integral gibi kavramların işlendiği Analiz. Analiz, hem önemli soyut kavramlar içerdiği, hem de hesap yapmaya çok elverişli olduğu için, bölümümüzde teorik ve hesaplamalı olmak üzere iki ders olarak planlanmıştır.

Birinci sınıfta, Türkçe ve İngilizce ortak zorunlu derslerinin dışında, son olarak matematiğin popüler yönünü de göstermek için planladığımız bir dersimiz daha var. Bu derste bölüm öğretim üyeleri her hafta kendi seçtikleri fazla önbilgi gerektirmeden anlaşılabilecek bir konuyu öğrencilere seminer olarak anlatıyorlar. Öğrencilerimize bir hoşgeldin hediyesi olarak, bu derse sınav koymadık :) öğrencinin devam durumu geçme notunu belirliyor.

İkinci ve üçüncü sınıf dersleri, genel olarak diğer matematik bölümlerinde olan derslerle benzerlik gösteriyor. Farklı olarak, öğrencilerimizin İngilizce matematik kitabı okuyabilmelerini sağlamak amacı ile, ikinci sınıfa İngilizce matematik dersleri koyduk. Ayrıca, öğrencilerin soyut cebir öğrenirken karşılaştıkları zorlukları azaltabilmek amacı ile, soyut cebiri geometri üzerinden öğretecek şeklide bir ikinci sınıf dersi planladık. Son olarak, öğrencilerimizin istedikleri alana yoğunlaşabilmeleri için, son sınıfı tamamı ile seçmeli derslerden oluşturduk.

Öğretim üyesi sayımızın yeterli olması, öğrencilerimize lisans eğitimleri boyunca akademik gelişimlerine danışmanlarıyla birlikte yön verme şansı sunmakta, ve pek çok seçmeli dersin bölümümüzde açılabilmesini sağlayarak öğrencilerimizin çok yönlü yetişmelerine katkıda bulunmaktadır. Örneğin, 2013-14 öğretim yılında, lisans düzeyinde Güz Dönemi'nde 17, Bahar Dönemi'nde 18 olmak üzere, toplam 35 seçmeli dersin açılması planlanmıştır.

Öğrencilere Sunulan Olanaklar 

MSGSÜ Matematik Bölümü'nde gerçekleştirilen akademik etkinliklerin tamamına, arzu ederlerse öğrencilerimiz de katılabilmektedirler. Haftalık düzenli bölüm içi ve genel seminerlerimiz lisansüstü çalışmalara yönelecek öğrencilere matematikteki güncel araştırmaları takip etme olanağı vermektedir. Haftalık genel seminerlere konuşmacı olarak gerek yurt içindeki başka matematik bölümlerinde çalışan matematikçiler, gerekse yurt dışından gelen matematikçiler davet edilmekte, bölüm içi seminerlerde ise bölüm öğretim üyeleri yeni araştırmalarını anlatmaktadırlar. Bölümümüz tarafından düzenlenen konferans, çalıştay, kısa ders gibi bilimsel etkinliklere tüm dünyadan bilim insanları bölümümüze gelerek dahil olmaktadır.

Matematik dışı alanlardaki birikimlerini arttırmak isteyen öğrencilerimiz, belli sayıdaki seçmeli dersi bölüm dışından seçebilme olanağına sahiptir. Bu dersler kontenjan açıldığı takdirde, üniversitenin diğer bölümlerinden seçilebileceği gibi, Fakülte bünyesinde açılan derslerden de seçilebilmektedir. Fakültemiz, her yıl düzenli olarak, bilgisayar, finans, sigorta, muhasebe, hukuk gibi, öğrencilerimizin ilerde iş hayatında ihityaç duyabilecekleri alanlarda, ve ayrıca güzel sanatlar üniversitesi olmanın getirdiği avantajları kullanarak, müzik, fotoğrafçılık, sinema gibi alanlarda da öğrencilerimize seçmeli dersler sunmaktadır. Ayrıca, bölümümüzün girşimi ile, Fakülte bünyesinde orta düzey İngilizce seçmeli dersleri açılmaya başlanmıştır; öğrencilerden talep olduğu takdirde ileri düzey İngilizce dersleri de açılabilecektir.

Öğrencilerimiz, istenen koşulları sağladıkları takdirde, Felsefe Bölümü'nde çift anadal; İstatistik, Felsefe ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri’nde yan dal yapabilirler. Ayrıca, Matematik Bölümü öğrencileri için biri Aktüerya (Sigorta Matematiği) diğeri de Matematiksel Kriptografi olmak üzere, iki yeni yan dal programı açılma aşamasındadır.

MSGSÜ Matematik Bölümü'nün Danimarka'dan Aarhus Üniversitesi, Romanya'dan Bükreş Üniversitesi, İtalya'dan Politecnico di Milano ve Salerno, Polonya'dan Varşova Teknik Üniversitesi ile Erasmus öğrenci değişim anlaşması bulunmaktadır. Öğrencilerimizden gelen istekler doğrultusunda, diğer Avrupa üniversiteleri Matematik Bölümleri ile de anlaşmalar yapılabilecektir.

İLETİŞİM
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. S. Feza ARSLAN
Bölüm Başkan Yardımcısı : Dr. Öğr. Üyesi Gülay İ. Telsiz Kayaoğlu
: Dr. Öğr. Üyesi Sevan BEDİKYAN
Telefon : (0212) 246 00 11 - 5100
Faks : (0212) 261 11 21
Adres :

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Bomonti Kampüsü
Silahşör Cad. No:71
Cumhuriyet Mah.
Bomonti
Şişli 34380

DUYURULAR