FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

/ EĞİTİM BİLİMLERİ

Eğitim Bilimleri Bölümü, eğitim bilimleri alanındaki araştırma ve öğretim faaliyetlerini yürüterek öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla; Yüksek Öğretim Kurulu’ndan izin alınması durumunda, öğretmen atamasına esas olan yükseköğretim programlarında okuyan ve mezun olan öğrencilere yönelik Pedagojik Formasyon Sertifika Programı’nı yürütecektir. Eğitim Bilimleri Bölümünün öğrencilere öğretmenlik bilgi ve becerilerini kazandırmadaki temel yaklaşımı; “öğrenen biriciktir” anlayışından yola çıkarak şekillendirilen yapılandırmacı yaklaşımdır.
Eğitim Bilimleri bölümünde 2011-2012 eğitim-öğretim yılında pedagojik formasyon sertifika programı açılması için Yüksek Öğretim Kurulu’ndan izin alınmıştır.( http://www.yok.gov.tr/content/view/64/93/) Başvuru koşulları en kısa zamanda duyurulacak.

Eğitim Bilimleri Bölümü 1992 yılında kurulmuş ve 2010 yılında öğretmen atamasına esas olan yükseköğretim programlarından mezun olan öğrencilere “Pedagojik FormasyonSertifika Programı’nı” yürütmek amacıyla işlevsel hale gelmiştir.

Eğitim Bilimleri Bölümü demokrasi kültürünü özümseyen, üretkenliği ve yaratıcı düşünceyi destekleyen bir öğrenme ortamında bireysel farklılıkları gözeten,mesleki duyarlılığa sahip, araştıran,  eleştirel düşünebilen, geleceğin nitelikli öğretmenini yetiştirmeyi kendine misyon edinmiştir. Aynı zamanda eğitim, öğretim ile ilgili alanlarda özgün, nitelikli bilimsel araştırmalar yapmayı,  disiplinler arası yaklaşıma açık olmayı, bilgiyi paylaşmayı, bilimsel etkinlikler düzenlemeyi görev olarak görmektedir.

"Bölümümüz “Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı” bünyesinde, “Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi”, “Eğitimde Ölçme Değerlendirme”, “Psikolojik Danışma ve Rehberlik” Anabilim Dalı alanlarından uzman altı öğretim üyesi, bir araştırma görevlisi ve bir uzman kadrodan oluşmaktadır."

"Eğitim Bilimleri Bölümü, 2010-2011 eğitim öğretim yılından bu yana -2013-2014 eğitim öğretim yılı dahil olmak üzere- “Pedagojik Formasyon Sertifika Programı” bünyesinde yaklaşık 1000 öğrenciye eğitim vermiştir. Ayrıca Eğitim Bilimleri Bölümü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesindeki tüm fakülte ve bölümlere yönelik açtığı seçmeli dersler ile disiplinler arası çalışmaları da yürütmektedir."

 

Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacak olan alanlardan mezun olan lisans mezunu öğrencilerdir. Bilgi için “etkinlikler kısmındaki bilgileri inceleyiniz.

İLETİŞİM
Bölüm Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İlker CIRIK
Bölüm Başkan Yardımcısı : Yrd.Doç.Dr. Göksu GÖZEN
Telefon : (0212) 236 69 36 / 171
Faks : (0212) 261 11 21