FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

/ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

 

Kurulduğu 2012 tarihinden itibaren, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nün ilk hedefi, dört yıllık lisans programı olan İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nı açmaktır.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, öğrencilerin yazma, analiz etme ve eleştirel düşünme gibi temel becerilerini geliştirmek üzere tasarlanmış bir dizi ders açmayı amaçlamaktadır. İngiliz yazınını daha geniş bir kültürel bağlama oturtarak, kurgusal metinlerin içinde üretildikleri farklı toplumları daha iyi anlamalarını sağlamak amaçları arasında yer almaktadır. Bu yüzden de, program öncelikle İngiliz yazınına odaklanırken, aynı zamanda İngilizce yazılmış Amerikan ve Avrupa yazın geleneğini de kapsayan karşılaştırmalı bir yaklaşımı benimsemektedir. Bir Güzel Sanatlar üniversitesi bünyesinde kurulmuş olmanın verdiği bilinç ile kurgusal metinler içinde üretildikleri dönemin genel sanat anlayışıyla karşılaştırılacaktır.

Programda derslerin yapısal içeriği farklı konulardaki metinlerin yakın okuması ve detaylı tartışmadan oluşur. Böylelikle öğrencilerin entelektüel merakı, analitik sorgulama ve yaratıcı düşünme becerileri geliştirilecektir. Programda ayrıca, yazılı ve sözlü olarak bilgiyi ve tartışmayı kısa ve açık şekilde ifade etme ile akademik bilgi ve edebî metinleri araştırma, yorumlama, değerlendirme ve bunu yazıda ve performansta kullanma becerileri vurgulanacaktır.

Tüm bu beceri ve bilgiler hem gazetecilik, eğitim ve çeviri gibi dil merkezli mesleklerde hem de sanat, reklam ve kültür yönetimi gibi kariyerlerde öğrencilere faydalı olacaktır.

 

SERBEST SEÇMELİ DERSLER
GÜZ DÖNEMİ

(* Alttaki Tablolarda Ders kodlarına tıklanıp ders içerikleri indirilebilmektedir.)

DERSİN KODU

DERSİN ESKİ KODU VEYA EŞDEĞER OLDUĞU ESKİ DERSLER

KONTENJAN

DERSİN ADI

HAFTALIK TEORİ SAATİ

HAFTALIK UYGULAMA SAATİ

AKTS KREDİSİ

FEF311s

-

10

İngilizce Edebiyat Metinlerine Yaklaşımlar I

2

0

3

FEF301s

-

10

Metin İnceleme I

2

0

3

FEF305s

-

10

İngiliz Romanı

2

0

3

FEF303s

-

10

İngiliz Kültür Tarihi Anahatları

2

0

3

FEF307s

-

10

Jane Austen Romanları 

2

0

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAHAR DÖNEMİ

DERSİN KODU

DERSİN ESKİ KODU VEYA EŞDEĞER OLDUĞU ESKİ DERSLER

KONTENJAN

DERSİN ADI

HAFTALIK TEORİ SAATİ

HAFTALIK UYGULAMA SAATİ

AKTS KREDİSİ

FEF312s

-

10

İngilizce Edebiyat Metinlerine Yaklaşımlar II

2

0

3

FEF302s

-

10

Metin İnceleme II

2

0

3

FEF303s

-

10

İngiliz Kültür Tarihi Anahatları

2

0

3

FEF304s

-

10

İngiliz Edebiyatında Fantastik Gelenek 

2

0

3

FEF307s

-

10

Jane Austen Romanları

2

0

3

FEF246s

-

10

Yazılı ve Görsel Eserlerde Batı Kültürünün Temelleri 

2

0

3

 

İLETİŞİM
Bölüm Başkanı : Dr. Öğr. Üyesi Fatma Zeynep BİLGE
Telefon : (0212) 246 00 11 - 5550
Faks : (0212) 261 11 21
Adres : Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No:71 34380 Bomonti- Şişli, İstanbul
DUYURULAR