1982 yılında kurulduk. Ertesi yıl Sanat Tarihi Lisans Programına, izleyen yıl da İstatistik, Matematik, Sosyoloji ile Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programlarına öğrenci almaya başladık.

Öğrencilerimize kendi dallarında güçlü bir eğitim vermeyi, onları eleştirel düşünebilen, bağımsız araştırma yapabilen, analiz ve sentez yeteneği ile donanmış bireyler olarak yetiştirmeyi ve temel bilimler alanında tanınan, tercih edilen bir fakülte olmayı amaçlamaktayız.

Fakültemizde Arkeoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Eğitim Bilimleri, Felsefe, Fizik, İstatistik, Matematik, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı olmak üzere on iki bölüm bulunmaktadır. Bölümlerimizin yürüttüğü Lisans Programı sayısı şimdilik 8’dir. Kendi dalı dışındaki dallara ilgi gösteren Lisans öğrencilerimize Çift Anadal ve Yandal programları da sunulmaktadır.

Ayrıca, Eğitim Bilimleri Bölümümüz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın izni kapsamında Pedagojik Formasyon Sertifika Programı açmaktadır.

Bölümlerimiz Lisans Programlarının yanı sıra Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak, Yüksek Lisans ve Doktora programları da yürütmektedir.

Öğretim üyelerimiz, öğretim etkinliklerinin yanı sıra bilimsel araştırmaları, yayınları, sunumlarıyla bilime katkıda bulunurken, mezunlarımız da ülkenin yetişmiş insan gücüne katkıda bulunmaktadır.

Dekan : Prof. Dr. Nalan CİNEMRE
Dekan Yardımcıları :

Yrd. Doç. Dr. İlker CIRIK

Yrd.Doç. Dr. Hüseyin Murat ÖZGEN

Fakülte Sekreteri : Sevgi TURHAN
Telefon : 0212 246 00 11
Faks : 0212 261 11 21
Adres : Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No:71 Bomonti-Şişli/İSTANBUL
  Dekan V. Prof. Dr. Nalan CİNEMRE   FYK Üyesi
  Prof. Dr. Nilüfer ÖNDİN   FYK Üyesi
  Prof. Dr. Aslı Ayşe BERKMAN PIERCE   FYK Üyesi
  Prof. Dr. Fatma ÜREKLİ    FYK Üyesi
  Doç. Dr. Şükrü ASLAN   FYK Üyesi
  Doç. Dr. Ebru OĞUZ   FYK Üyesi
  Yrd. Doç. Dr. Özlem GÜRKESKİN YILMAZ   FYK Üyesi
  Prof. Dr. Nalan CİNEMRE   Dekan
  Prof. Dr. Christine Annette  Margrit ÖZGAN   FK Üyesi  (Arkeoloji BB)
  Prof. Dr. Hasan Bülent GÖZKAN   FK Üyesi  (Felsefe BB)
  Prof. Dr. Süreyya Kayhan ÜLKER   FK Üyesi (Fizik BB)
  Prof. Dr. Gülay BAŞARIR   FK Üyesi (İstatistik BB)
  Prof. Dr. Ayşe Aslı BERKMAN PIERCE   FK Üyesi (Matematik BB)
  Prof. Dr.  Banu MAHİR   FK Üyesi (Sanat Tarihi BB)
  Prof. Dr. Ali AKAY   FK Üyesi (Sosyoloji BB)
  Prof. Dr. Fatma ÜREKLİ   FK Üyesi (Tarih BB)
  Prof. Dr. Abdullah UÇMAN   FK Üyesi (Türk Dili ve Edebiyatı BB)
  Doç. Dr. Ebru OĞUZ   FK Üyesi (Eğitim Bilimleri BB)
  Yrd. Doç. Dr. Natali BOĞOSYAN   FK Üyesi (Batı Dilleri ve Edebiyatı BB)
  Yrd. Doç. Dr. Abdulhak MALKOÇ   FK Üyesi (Çin Dili ve Edebiyatı BB)
  Prof. Dr. Nilüfer ÖNDİN   FK Üyesi
  Prof. Dr. Gülgün KÖROĞLU   FK Üyesi
 Prof. Dr. Tanju ORAL SEYHAN   FK Üyesi
  Doç. Dr. Çağlayan KOVANLIKAYA   FK Üyesi
  Doç. Dr. Şükrü ASLAN   FK Üyesi
  Yrd. Doç. Dr. Özlem GÜRKESKİN YILMAZ   FK Üyesi
Yükleniyor...
Yükleniyor...

Yazı İşleri
Murat ANAR                                      Bilgisayar İşletmeni
Arif BULUT                                       Memur
Zelal TAYFUN                                               Memur

Muhasebe
Serpil CAN DUMAN                          Bilgisayar İşletmeni
Ayşe VATANSEVER                         Bilgisayar İşletmeni
Rıza KILIÇASLAN                            Bilgisayar İşletmeni
İlyas AYDIN                                      Bilgisayar İşletmeni
Özgür KAHRAMAN                          Memur

İLETİŞİM
Dekan : Prof. Dr. Nalan CİNEMRE
Dekan Yardımcıları : Yrd.Doç. Dr. Hüseyin Murat ÖZGEN
Yrd. Doç. Dr. İlker CIRIK
Fakülte Sekreteri : Sevgi TURHAN
Telefon : 0212 246 00 11
Faks : 0212 261 11 21
Adres : Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. No:71 Bomonti-Şişli/İSTANBUL
DUYURULAR