Enformatik Bölümü üniversitemizin bilgi teknolojilerine açılan penceresidir. Türkiye’deki diğer enformatik bölümlerinden farklı olarak bilgisayar grafiği konusunda odaklanmıştır. Enformatik Bölümü sürdürdüğü faaliyetlerle sayısal teknolojilerin sanat ve tasarımda daha etkin kullanımına, geliştirilmesine ve yenilikçi kullanım alanları yaratılmasına çalışmaktadır. Bölüm, MSGSÜ’deki diğer lisans ve yüksek lisans seviyesindeki sanat ve tasarım eğitim programları için de bilişim teknolojilerinin daha yaygın ve özgün kullanımı için çözümler üretmeyi hedeflemektedir. Bölümdeki eğitim faaliyetleri, üniversitenin tüm lisans öğrencileri için sunulan kredili servis dersleri ve bölümün kendi lisansüstü programı olmak üzere iki ayrı koldan yürütülmektedir.

Lisans seviyesinde sunulan kredili servis dersleri, bilgisayar destekli geometrik modelleme, tasarım, animasyon, multimedya, görüntü işleme teknikleri ve coğrafi bilgi sistemleri alanlarında gerçekleştirilmektedir. Dersler Güz ve Bahar aylarında açılmakta, üniversitenin tüm bölümlerinden öğrencilerin katılımı teşvik edilmektedir.

Bölüm kendi bünyesinde Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım (BOST) isimli bir de yüksek lisans programı yürütmektedir. BOST iki yıl süreyle örgün eğitim veren, 25 krediden oluşan bir yüksek lisans programıdır. Programın ilk yılı kredili dersler, ikinci yılı ise öğrencinin danışmanı ile birlikte yürüteceği yüksek lisans tezine yönelik araştırmasından meydana gelmiştir. Program müfredatı Multimedya, Animasyon ve Internet Teknolojileri alanlarında öğrencilerin uzmanlık, araştırma veya proje konularını geliştirmesine olanak verecek şekilde düzenlenmiştir.

Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra bölüm öğretim elemanları kendi araştırma konuları kapsamında ulusal ve uluslararası etkinlikleri takip etmekte, yayın ve sunumlar gerçekleştirmektedir.

Enformatik bölümünün birisi 16, diğeri 12 bilgisayardan oluşan iki bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Bölüm CAD, görüntü işleme, animasyon, modelleme ve Web tasarımı alanlarında yaygın olarak kullanılan tüm güncel yazılımların lisanslı kullanıcısıdır. Laboratuvar gerek donanım, gerekse yazılım olarak günün koşullarına en iyi cevap verecek şekilde güncellenmektedir. Bu amaçla bölüm üniversitenin Bilgi İşlem birimi ile koordineli bir şekilde çalışmaktadır.

Tam Zamanlı 

 • Prof. Dr. Salih OFLUOĞLU
 • Prof. Yavuz Hakan GÜRSOYTRAK
 • Doç. Dr. Ümit IŞIKDAĞ
 • Yrd. Doç. Dr. Seher BAŞLIK
 • Yrd. Doç. Dr. Bülent Onur TURAN
 • Yrd. Doç. Dr. Nazım Ziya PERDAHÇI
 • Öğr. Gör. Sertaç KARSAN ERBAŞ
 • Okutman Selim AKKAYA
 • Okutman Salih AKKEMİK
 • Okutman Kemal ŞAHİN

Yarı Zamanlı 

 • Yrd. Doç. Serhat KİRAZ
 • Öğr. Gör. İrfan SAYAR

 

Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...


2006-2007 eğitim-öğretim bahar yarıyılı haftalık seminer programı :

08 Mart   2007 : "Oyun ve Oyuncu İlişkisi", Salih Akkemik
15 Mart   2007 : "Tiyatroda Bilgisayar Zekası", Özgür Eren
22 Mart   2007 : "Akıllı Binalar", Necdet Kabil
05 Nisan 2007 : "Bilgisayar Ortamında Yüz Tanımlama", Bilal Eren
12 Nisan 2007 : "Web 2.0 ve Sanal Sosyal Networkler", Murat Girgin
19 Nisan 2007 : "E-Learning", Zehra Doruk
26 Nisan 2007 : "Dijital Dergi Uygulamalarına Farklı Bir Bakış", Kemal Şahin
10 Mayıs 2007 : "Coğrafi Bilgi Sistemleri", Serkan Genç
17 Mayıs 2007 : "İnteraktif Video: Doğrusal Olmayan Anlatım", Korhan Akbaytogan
24 Mayıs 2007 : "Kentsel Belleğin Oluşumunda Bilişim Teknoloji. Kullanımı", Zinnet Yüzseven
31 Mayıs 2007 :  “Akıllı Binalar, Selçukhan Arslan

Seminerler hakkında güncel bilgi ve içeriğe “www.enformatikseminerleri.com” adresinden ulaşılabilir.

 

İLETİŞİM
Bölüm Başkanı : Prof. Salih OFLUOĞLU
Bölüm Başkan Yardımcısı :
Telefon :  
Faks :  
DUYURULAR