Genel Müzikoloji Anabilim Dalı

Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı

Müzikoloji Bölümü, Genel Müzikoloji ve Etnomüzikoloji alanlarında kapsamlı bir eğitim programı sunmaktadır. Genel Müzikoloji programı, temel müzikoloji bilgisi, müzikolojik araştırma yöntemleri, müzik tarihi, müzik analizi ve dünya müzikleri alanlarında verilen temel eğitim, geleneksel Türk müziği, halk müziği, kültür ve sanat tarihi ve edebiyat tarihi gibi derslerle desteklenmektedir. Ders içeriklerinin önemli bir bölümü araştırmaya yöneliktir ve pek çoğu güncel bilgileri kapsamına alır. Düzenli olarak gerçekleştirilen seminerler yoluyla öğrencilerin alanında uzmanlaşmış akademisyenlerle buluşması sağlanmaktadır.

Etnomüzikoloji programı müzik ve kültür araştırmalarını kapsamına alan bir program olarak geniş bir ders yelpazesi sunar. Dersler sosyal ve kültürel antropoloji, geleneksel Türk müziğinin temelleri ve dünya müzik kültürleri ile ilişkili olarak geniş bir ilgi alanını kapsamına alır. Metodolojik dersler arasında alan araştırması ve transkripsiyon yer almaktadır. Bu derslere ek olarak, teorik ve pratik alandaki gelişmeler üzerine tartışmayı amaçlayan seminer ve konferanslar düzenlenmektedir.

Müzikoloji Bölümü, Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak Genel Müzikoloji Yüksek Lisans ve Doktora programlarında da eğitim vermektedir. Bu programlara başvuran öğrencilerin geniş bir müzik bilgisine sahip olması ve bölüme girebilmek için teorik ve pratik alanları kapsayan sınavlarda başarılı olması gerekmektedir. Üniversite ve Konservatuvar, yurtdışı eğitimini desteklemek amacı ile Socrates ve Erasmus programlarına katılmaktadır. Kredili sisteme geçiş süreci ECTS-Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer System) ile başlamış durumdadır.

Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...

Genel Müzikoloji YÜKSEK LİSANS Programına başvuracak öğrencilerinDevlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin Müzik veya Müzikoloji Bölümlerinde lisans öğrenimi görmüş olmaları önkoşulu aranmaktadır. Yabancı uyruklu adayların lisans öğrenimlerini Müzik veya Müzikoloji alanlarında tamamlamış olmaları gerekmektedir.

ALES Puanı istenmemektedir. Adayların ana dilleri dışında, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 50 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almaları gerekmektedir

Adayların; başvuru tarihleri içerisinde bilimsel müzikoloji çalışmalarını içeren portfolyoyu Müzikoloji Anabilim Dalına iletmeleri gerekmektedir. Eksik belge teslimi yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.  

Genel Müzikoloji DOKTORA Programına başvuracak öğrencilerin Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin Müzik veya Müzikoloji Bölümlerinde lisans öğrenimi görmüş olmaları önkoşulu aranmaktadır. Yabancı uyruklu adayların lisans öğrenimlerini Müzik veya Müzikoloji alanlarında tamamlamış olmaları gerekmektedir.

ALES Puanı istenmemektedir. Adayların ana dilleri dışında, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almaları gerekmektedir.

Adayların; başvuru tarihleri içerisinde bilimsel müzikoloji çalışmalarını içeren portfolyoyu Müzikoloji Anabilim Dalına iletmeleri gerekmektedir. Eksik belge teslimi yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.           

İLETİŞİM
Bölüm Başkanı : Doç. Dr. İlke BORAN
Telefon : 0212 260 10 50 / 2149