MSGSÜ Devlet Konservatuvarı 1971 – 1972 eğitim – öğretim yılında kurulduğunda, her birim bölüm adıyla anılırken 1982 yılında konservatuvar’ın MSGSÜ ‘e bağlanması ile birlikte Müzik Bölümü adı altında Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı, Piyano-Arp-Gitar Anasanat Dalı, Üfleme ve Vurma Çalgılar Anasanat Dalı ve Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı olarak toplanmıştır.

Konservatuvar Müzik Bölümü, kurulduğu günden bu yana yurt içi ve yurt dışında çeşitli başarılara imza atarak gelişimini sürdürmüştür. Bunlardan, ECUME (Akdeniz Kültür Değişim Organizasyonu) ve AEC (Avrupa Müzik Yüksek Okulları ve Akademileri Birliği)’nin aktif üyesi olarak yer alması ve ortak çalışmalara imza atarak kültürel gelişimini Avrupa sınırlarında da sürdürmektedir.

Alanlarında söz sahibi sanatçılarla ortak master class, seminer, konser, sempozyum, yarışma ve benzeri etkinlikler düzenlemiş olup, Konservatuvarımız’da görevli öğretim elemanları yoğun eğitim faaliyetleri yanında öğrencilerle birlikte ulusal ve uluslar arası pek çok başarıya imza atmışlardır.

Yıl içinde düzenlenen etkinlikler genç sanatçı adaylarımıza sahne deneyimi kazandırma ve yıl içinde çalıştıkları repertuvarları sergileme imkanı sağlar. Müzik bölümü bünyesindeki iki ayrı senfoni orkestrası ve Camerata Saygun Oda Orkestrası kurum içinde ve dışında düzenli konserler vermektedir. Bu konserler Konservatuvar Konser Salonu, MSGSÜ Oditoryumu, MSGSÜ Tophane – i Amire Kültür ve Sanat Merkezi, CRR Konser Salonu ve Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca MSGSÜ Devlet Konservatuvarı 1996’dan beri ECUME ( Exchanges Culturelle en Méditerranée/Akdeniz’de Kültürel Alışveriş ) adlı kuruluşun örgütlediği Akdeniz Müzik Okulları Buluşması’nda etkin rol oynamaktadır. Konservatuvar 5 yıl boyunca Orchestre Jeunesse de Méditerranée (Akdeniz Gençlik Orkestrası) düzenleyicileriyle birlikte orkestranın Türkiye seçmelerini gerçekleştirmiştir.

2005 yılında Prof.R.Nuri İYİCİL tarafından kurulan Camerata Saygun Oda Orkestrası ve ESTA (Avrupa Yaylı Çalgılar Eğitimcileri Birliği) üyelik çalışmaları devam ettirilmektedir.

Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı

Prof. Dr. Hasan UÇARSU
Prof.Dr. Ali Özkan MANAV
Prof. Mehmet Saim NEMUTLU (Komp. ve Orks. Şefliği ASD Başk.)
Öğr.Gör. Erkan ÇAVDAROĞLU
Doç. Ali Ahmet ALTINEL
Dr. Öğr. Üyesi Erhan TORLULAR
Öğr.Gör. Antonio PIROLLI
Dr. Öğr. Üyesi Melike AY BARTIN
Arş.Gör. Oya ÇINAR KANIK
Öğr. Gör. Eda DÜNDAR OKCEBE
Arş.Gör. Can OKAN
Dr. Öğr. Üyesi Deniz ARAT YAŞAT

Piyano-Arp-Gitar Anasanat Dalı

Prof. Ece DEMİRCİOĞLU
Prof. Metin ÜLKÜ
Prof. Selen BUCAK
Doç. Ayça AYTUĞ
Prof. Gülden GÖKŞEN
Prof. Burcu AKTAŞ URGUN
Doç. İnci YAKAR BİROL
Doç. Melin MOLLA
Doç. Seydi Sinan ERŞAHİN
Doç. Özgür TUNCER
Dr. Öğr. Üyesi Erhan BİROL (Müdür Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi Meral BEŞELİ
Dr. Öğr. Üyesi Nurtap SÜMER
Doç. Birce ARSLAN ASMAN
Dr. Öğr. Üyesi Hülya Ardıç BARUT
Öğr. Gör. Kıymet BERRAK
Öğr. Gör. Arzu TEMİZER
Öğr. Gör. Ulusel SÜTÇÜLER
Öğr. Gör. İpek Mine SONAKIN
Öğr. Gör. Banu ÖZİN
Öğr. Gör. Zeynep YAMANTÜRK
Öğr. Gör. Tanju DALYAN
Öğr.Gör. Uğur Arzu PAMUKÇU
Öğr.Gör. Seden TEKERGÖLÜ DİLEK
Öğr.Gör. Aylin DOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İris ŞENTÜRKER
Öğr. Gör. Jale DEMİRCİOĞLU
Arş. Gör. E. Evren BÜYÜKBURÇLU EROL
Öğr.Gör. Önder CEBECİ
Dr. Öğr. Üyesi Elif Gökçe TUĞRUL (Müzik Bölüm Başkan Yardımcısı)

Üfleme ve Vurma Çalgılar Anasanat Dalı

Prof. Ayla ULUDERE (Müdür ve Üfleme ve Vurma Çal. ASD Başk.)
Prof. Mehmet Gökay GÖKŞEN
Dr. Öğr. Üyesi Ebru Mine SONAKIN ÇELİKER (Müdür Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi Cenk AKTALAY
Doç. Nihan ATALAY
Arş. Gör. Özlem NOYAN (Orta-Lise Kurum Müdürü)
Doç. Begüm Şirin GÖKMEN
And KARABACAK
Sercan BÜYÜKEDES
Turgut Mehmet SÖKMEN
Öğr. Gör. H. Bengü GÜLÖKSÜZ
Sahne Uygulatıcısı Ali Turhan TOPÇUER

Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı

Prof. Çiğdem İYİCİL
Prof. Pelin HALKACI AKIN (Yaylı Çalgılar ASD Başkanı)
Prof. Aslı ÖZBAYRAK ÇiViCiOĞLU
Prof. Elif Hacer AKYAR
Dr. Öğr. Üyesi Gözde YAŞAR (Yaylı Çalgılar ASD Başkanı Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi Coşkun COŞKUNDENİZ
Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÖZÜBEK
Dr. Öğr. Üyesi Nilay SANCAR
Dr. Öğr. Üyesi Dilbağ TOKAY (Farabi Koordinatörü)
Dr. Öğr. Üyesi Banu YİNAL
Dr. Öğr. Üyesi Özcan ULUCAN
Dr. Öğr. Üyesi Onur ÖZKAYA
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YASEMİN
Öğr. Gör. Ayşe Didem HEKİMOĞLU
Arş. Gör. Çiğdem ALKAYA (Orta-Lise Kurum Müdür Yardımcısı)
Arş. Gör. Göknil GENÇ
Arş. Gör. Erman İMAYHAN
Arş. Gör. Gamze ERENGÖNÜL
Yükleniyor...
Yükleniyor...
Yükleniyor...
İLETİŞİM
Bölüm Başkanı : Prof. Selen BUCAK
Telefon : 0212 261 61 10
DUYURULAR