Ad Soyad : Filiz DÖNMEZ-ÖZTÜRK
Akademik Ünvanı : Araş. Gör. (M.A.)
Tel : (0212) 246 00 11 - 2462 / 2463
E-posta : fdonmez@msu.edu.tr / fdonmez1978@yahoo.co.uk
Faks : (0212) 246 00 47
Web adresi : -
Uzmanlık Konuları : Eskiçağ Tarihi, Epigrafi, Nümizmatik
Doktora : Marmara Üniversitesi Sos. Bil. Enst. Tarih Anabilim Dalı – Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı (Tez Aşamasında)
Doktora Tezi Adı : Lykia-Pamphylia Eyaleti’nde Roma Vatandaşlık Hakkı Verme Politikası
Y. Lisans : 2004, Marmara Üniversitesi Sos. Bil. Enst. Tarih Anabilim Dalı Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı
Y. Lisans Tezi Adı : Roma Çağı Küçükasya Kentleri Arasında Homonoia Anlaşmaları
Lisans : 1998, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Mesleki ve Akademik Faaliyeleri : Kazı ve Yüzey Araştırmaları

2000-2001 Doç. Dr. Neşe ATİK Başkanlığında Heraion Teikhos (= Karaevlialtı) Kazısı

2001-2002 Doç. Dr. Neşe ATİK Başkanlığında Denizli-Aydın İlleri Yüzey Araştırmaları

2001-2003 Yard. Doç. Dr. Arzu ÖZTÜRK Başkanlığında sürdürülen “Efes Tiyatrosu Sahne Yapısının Mimarisi” konulu kazı, belgeleme ve yayın çalışmasına epigrafik
malzemenin değerlendirilmesi amacıyla katılım

2003- Prof. Dr. Bülent İPLİKÇİOĞLU Başkanlığında “Batı Pamphylia ve Doğu Lykia’da Epigrafya ve Tarihi Coğrafi Yüzey Araştırmaları Projesi”

Yayınlar

Kitap

Roma Çağı Küçükasya Kentleri Arasında Homonoia Anlaşmları, İstanbul 2006 (2007 Mayıs 2. Baskı).

Makale ve Bildiriler

2003 “Karaevlialtı’nda (= Heraion Teikhos?) Ele Geçmiş Olan Odrys Krallığı Sikkeleri”, Uluslararası I. Keşan Sempozyumu, 15-16 Mayıs 2003.
2004 “Kypsela ya da Kotyle Tipi ile Sikke Darbettiren Odrys Kralları Hebryzelmes, I. Kotys ve Kersobleptes ve Philetas/Philemon’un (?) Tarihteki Yeri”, MSGSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi 4 (2004), 111-123.
2006 “Karaevlialtı’nda (= Heraion Teikhos?) Ele Geçmiş Olan Odrys Krallığı Sikkeleri”, Uluslararası I. Keşan Sempozyumu Bildirileri Kitabı, 53-62, Keşan 2006.
2009 Dönmez-Öztürk, Filiz; Haensch, Rudolf; Öztürk, Hüseyin Sami; Weiss, Peter “Aus dem Pera Museum (Istanbul): weitere Gewichte mit Nennung von Statthaltern von Pontus et Bithynia”, Chiron 38 (2008) 243-259.
2009 Dönmez-Öztürk, Filiz; Haensch, Rudolf; Öztürk, Hüseyin Sami; Weiss, Peter “Aus dem Halûk Perk Museum (Istanbul): ein weiteres Gewicht mit Nennung eines Statthalters von Pontus et Bithynia”, Chiron 38 (2008) 261-265.
2009 “Roma İmparatorluğu'nda Anadolu'daki Kentler Arası Anlaşmalar Homonoia Sikkeleri”, Toplumsal Tarih 185 (2009), 78-80.
2009, “Likya Örneğinde Romalılaştırma ve Romalılaşma”, Doğu-Batı Dergisi 49 (2009).

Çeviriler

2005 1892 Likya Günlüğü, Almanca’dan çeviren Filiz DÖNMEZ-ÖZTÜRK, İstanbul 2005. 2009 A. Bammer – U. Muss, Ephesos Artemision’u (Artemission von Ephesos), Arkeoloji Sanat Yayınları, 2009 İstanbul.
Burslar
2008 Mart-Haziran Jacobi Vafı Bursu ile Münih Alman Arkeoloji Enstitüsü Eskiçağ Tarihi ve Epigrafi Komisyo’nunda Doktora Tezi çalışması
2008-2009 DAAD Araştırma Bursu ile bir yıl süreli Münih Alman Arkeoloji Enstitüsü Eskiçağ Tarihi ve Epigrafi Komisyo’nunda Doktora Tezi çalışması